Anmälan till skola eller förskolaBarnets personuppgifterVårdnadshavarnas uppgifterVårdnadshavare, farVårdnadshavare, mor