FORTSÄTTNINGSKURS I MUSIKTEORI

Kursen tas på distans


Förbättra dina teorikunskaper genom en fortsättningskurs på distans i musikteori på Lappfjärds folkhögskola. Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i musikteori men vill ta dina kunskaper ett steg längre. Perfekt för dig som t.ex. har tänkt att söka vidare till högre studier inom musik men känner att teorikunskaperna halkat efter lite eller om du bara vill vässa dina kunskaper för ”hobbybruk”.

Kursen inleds med tre dagars inledande träff (3 x 5 lektioner) där vi träffas och går igenom material, upplägg och påbörjar undervisningen i grupp. Därefter fortsätter undervisningen på distans där varje kursdeltagare får uppgifter enligt överenskommen personlig planering som också redovisas på distans. Vi träffas igen gemensamt 10.2 för en dag (5 lektioner). Därefter fortsätter distansstudier tills kursen avslutas med en gemensam träff (2 x 5) lektioner där vi sammanfattar kursen och kursdeltagarna får ännu en möjlighet att ställa frågor och vi kan räta ut eventuella frågetecken.

Distansstudierna är handledda av kursens lärare.


KURSINNEHÅLL

Under kursen går vi igenom material enligt 3/3 nivå som ger dig en gedigen insikt i musikteori. Kursen ger dig också den kunskap och de färdigheter som krävs vid inträdesprov till yrkesutbildning inom musik. T.ex YA och Novia.

Efter avslutad kurs kommer du att ha en djupare förståelse för musikteori samt kunskaper som motsvarar kraven för att söka in till högre musikutbildning.

 

KURSSTART
Kursen startar hösten 2020. Tag kontakt med Kalle Teir för mera information.
Kursen är avslutad men kommer igen senare. Följ med informationen här.

 

KONTAKTPERSON
Kalle Teir
Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd
Tel. 0400 263 292
kalle.teir@krs.fi


PRIS

100€

Ansök nu