Lappfjärdsvante med julkorsmotiv

Lappfjärdsvante med julkorsmotiv

Kom och lär dig att sticka den nydesignade Lappfjärdsvanten med julkorsmotiv!

28.10 kl 10-16
29.10 kl 11-14

Lärare Susanne Lindbäck

Plats: Lafo, Lappfjärdsvägen 765

Anmälan via  Opistopalvelut, kursnummer  LF110401