Utbildningshelhet med unika helgkurser

10.06.2021

Under åtta helgkurser får deltagarna möta olika etablerade och professionella folkmusiker, -sångare och -dansare. En unik möjlighet att få komma i direktkontakt med olika traditioner som finns runtom i Svenskfinland. Centret erbjuder mångsidiga kurser som riktar sig till både nybörjare och längre hunna, där den gemensamma nämnaren är ett stort intresse för ett eller flera områden inom folkkulturen.

Kurser

September 3-5.9.2021 – Folkmusikens mångfald till vardag och fest med Marianne Maans och Désirée Saarela-Portin
Oktober 1-3.10.2021 – Folkmusik från Åland med Mästerspelmannen Siv Ekström
November 5-7.11.2021 – Maria Kalaniemi – Kom och möt den finlandssvenska dragspels-konstnären och konstnärsprofessorn som hör till pionjärerna inom den finländska nutida folkmusiken.
December 3-5.12.2021 – Folkliga uttrycket i dagens musik med Désirée Saarela & Triskel
Februari 4-6.2.2022 – Folkmusik från Syd-Österbotten med I Fäälan
Mars 4-6.3.2022 – Folkmusik från Östnyland med Jarmo Romppanen och Juulia Salonen
April 8.-10.4.2022 – Esbjörn Hazelius och Johan Hedin / Sverige
Maj 6-8.5.2022 – Låtutlärning och djupdykning i spel och sång samt avslutningskonserter och jam tillsammans med Marianne Maans

Kursavgift och tider

Avgift per kurs är 70 euro + 45 euro för kost och logi. Helgkurserna börjar på fredag kväll 18-21, lördag 9-17 med konsert och jam 18-21 -tiden, samt söndag 9-14. Tiderna kan justeras enligt kursledares och deltagares behov innan kursens början eller kursens gång.

Gehörsinlärning

Under kurserna jobbar vi mycket med gehörsinlärning och lär oss en hel del låtar och sånger. Tanken är att bygga upp och/eller fylla på sin repertoar samtidigt som fokus även finns på eget spel och uttryck och möjlighet att utvecklas på sitt eget instrument eller fokusområde. Undervisningen sker både i grupp och enskilt och kurserna skräddarsys så att de ska kunna formas utifrån varje enskild deltagare.

Veckoslutskurserna rör sig över ett brett område inom folkmusiken för att skapa en klar bild över hur omfattande folkmusikvärlden är och kan vara i Svenskfinland, Finland men även i övriga Norden. Att spela och sjunga tillsammans med de övriga deltagarna är också av stor betydelse. Folkdansen kommer in som ett konkret exempel för att anknyta till bruksmusiken och för att ”förkroppsliga” alla de olika låttypers karaktärsdrag, driv och rytm.

Traditionsbärare

Under kursernas gång lär vi känna olika traditionsbärare och lyssnar till olika arkivinspelningar. Genom att bekanta sig med traditionen och låtars och sångers olika slags ursprung och variationer kommer kursdeltagarna att få kontakt med den mångfald som folkmusiken innefattar. Efter att ha grundligt bekantat sig med de olika traditionerna och stildragen är det dags att tolka låtarna och sångerna utifrån sig själv och på sitt eget sätt. Lyssnandet, musicerandet och de praktiska övningarna går hela tiden hand i hand.

Lafo Folkmusikcenter

ANSÖK NU

Gå till "Nyheter"