Staden Kristinestad tar över folkhögskolan i Lappfjärd

08.05.2018

Folkhögskolan i Lappfjärd blir kommunal från 1.1.2019 då staden Kristinestad tar över.

Tidigare ägaren Svenska folkskolans vänner (SFV) rationaliserar sina utbildningar och diskussioner har förts mellan Kristinestad och SFV/Axxell. Diskussionerna har utmynnat i att skolan överförs till Kristinestads stad.

Den musik- och studioutbildning som erbjuds vid Lappfjärd får därmed en framtid och folkhögskolans platsansvariga Casper Sahlström säger att han är glad över beslutet.

– Det ger oss en bra grund att stå på när vi fortsätter utveckla vår verksamhet och det sporrar oss att utveckla vårt samarbete och kontaktnät, säger han i ett pressmeddelande.

 

Gå till "Nyheter från LAFO"