“Songwriters of Kvarken” - innovativt kompetensnätverk inom låtskrivning och musikexport i Kvarken

13.04.2021

Det transnationella projektet ”Songwriters of Kvarken” vill förbättra förutsättningarna för musikkreatörer, låtskrivare, producenter, talanger och entreprenörer i de deltagande regionerna. Målet är att på sikt kunna skapa en gemensam region för musikexport till den internationella musikmarknaden. Genom ett ökat samarbete i form av bl.a. digitala föreläsningar, gemensamma uppdrag samt samarbete kring låtskrivande kan vi höja kompetensen, bryta ny mark och öka innovationsförmågan i en snabbt växande underhållningsindustri. Det skapas nya centra utanför de traditionella storstadsområdena och projektet syftar i förlängningen till att öka unga kreativa musikskapares möjligheter till försörjning.

”Det är ett väldigt spännande projekt där vi kan lära oss av varandras erfarenheter och kunskap. Musikbranschen handlar väldigt mycket om nischer och förståelse för just en sorts marknad, ex. Koreansk pop, är avgörande om man ska lyckas eller ej” säger Duncan Kemp, Kulturakademin i Storuman som leder projektet i Västerbottens inland. Ulla Sjöström och Musikmakarna, Sveriges främsta institution för låtskrivande och musikproduktion med bas i Örnsköldsvik, leder projektet i Västernorrland.

"Vi eftersträvar ständigt nya nätverk för stärkt kompetens och breddad arbetsmarknad för våra studerande och ser Leader-projektet som en brygga till ökad musikexport från våra områden”, säger Ulla Sjöström.

Modellen som etableras blir en plattform för vidareutveckling där låtskrivare från Kvarkenregionen kan konkurrera runt om i världen på toppnivå. ”Projektet ger oss möjligheter till spetskompetenser och synergieffekter som kommer att stöda utbildningen och gynna låtskrivare samt musikexporten från regionen." säger Mats Granfors från Novia UAS i Finland.

Songwriters of Kvarken finansieras av LEADER Lappland 2020, Sverige och LEADER Höga Kusten, Sverige samt Leader Aktion Österbotten, Finland. Delprojektet i Finland stöds också av svenska kulturfonden.

 

Medverkande aktörer är: 

FINLAND:
Novia University of Applied Sciences
Lappfjärd Folkhögskola
LAFO Songwriters Academy
YA! - Yrkesakademin i Österbotten 

SVERIGE:
KulturAkademin, Storuman
Storumans Folkhögskola  
Dreamhill Music - folkhögskola
SIM-Songwriters for an International Market - folkhögskola Yrkeshögskolan Musikmakarna

  

För mera information, kontakta:

Duncan Kemp, Kulturakademin - Västerbotten. duncan@kemp.nu  +46 70 693 9999
Ulla Sjöström, Musikmakarna - Västernorrland. ulla@musikmakarna.se  +46 70 937 0133
Mats Granfors, Novia UAS - Österbotten. Mats.Granfors@novia.fi   +358 40 7440208

Gå till "Nyheter"