Lafo startar ny utbildning kring folkmusik

27.09.2021

Désirée Saarela-Portin: “Det är dags att någon bryr sig om vårt österbottniska immateriella kulturarv”

En kort helgkurs per månad. Lafo Folkmusikcenter har öppnat en helt ny utbildning för att öka medvetenheten kring den okända, österbottniska folkmusiken.

– Här på Lafo har vi tagit det som vår hjärtesak att lyfta fram, bevara och upprätthålla den finlandssvenska musiken, dansen och traditionen inom folkkulturen. Den är alldeles för värdefull för att låta bli! Det berättar projektledare Désirée Saarela-Portin som ansvarar för den nya utbildningen på Lappfjärds Folkhögskola.

– Lappfjärds Folkmusikcenter blir en ny sorts mötesplats för redan etablerade och framtida spelemän, sångare och dansare. Alla kan vara med - det hör till folkmusikens styrkor!

– Gå in på vilken pub som helst i Irland, där får allt från bebis till farfar vara med och jamma tillsammans. Den känslan vill vi skapa här. Alla är välkomna! Man kan komma för fortbildning, utveckling och nätverkande.

Saarela-Portin säger att de finlandssvenska arkiven dignar av material och innehåll, men väldigt få känner till våra musikaliska rötter.

– Väldigt få känner till vårt kulturella, musikaliska ursprung. Men jag hävdar att den här genren är livsviktig. Folkmusiken är en viktig del av österbottningarna och finlandssvenskarna.

Korsnäs Jimi Hendrix på fiol

– Ta mig själv som exempel. Jag blev helt förälskad i den irländska folkmusiken som var inne i Helsingfors på 90-talet. Jag åkte fem gånger till Irland för att inse att det också finns minst lika fantastisk folkmusik i Finland.

Saarela-Portin nämner till exempel Johan-Erik Taklax, en spelman som var aktiv under senare hälften av 1800-talet och långt in på 1900-talet

– Johan-Erik spelade fiol som ingen annan bara för att nämna en spelman av så många som varit skickliga traditionsbärare genom tiden. Han var som Jimi Hendrix på fiol. Vi har otroliga musiker i vår historia.

I dag har vi kända finlandssvenska folkmusiker som spelar runtom i världen som till exempel dragspelskonstnären Maria Kalaniemi och Marianne Maans. Folkmusikforskare som Ann-Mari Häggman som gjort den finlandssvenska folkmusiken och folkloren känd både här hemma och ute i världen.

Det är med stor stolthet som Désirée Saarela-Portin inviger den nya utbildningshelheten.

– Vi skapar nu något som helt fattades när jag tidigare studerade musik i Jakobstad och på Sibeliusakademin. En helhet kring folkmusik med fullfjädrade proffs som utbildare. Och vem som helst kan hoppa på - bara på en kurs, eller på alla!

– Vi ska ta vara på det vi har - och vi ska vara stolta över det! Österbottnisk folkmusik ska inte glömmas bort i arkiv. Den ska spelas, sjungas, utvecklas och leva vidare.

Kurser 2021-22

Veckoslutskurserna rör sig över ett brett område inom folkmusiken för att skapa en klar bild över hur omfattande folkmusikvärlden är och kan vara i Svenskfinland. Vi jobbar mycket med gehörsinlärning och lär oss en hel del låtar och sånger. Tanken är att bygga upp och fylla på sin repertoar samtidigt som fokus även finns på eget spel och uttryck och möjlighet att utvecklas på sitt eget instrument eller fokusområde och framför allt få jobba utifrån sin egen nivå. Under kursernas gång lär vi känna olika traditionsbärare, får kontakt med den mångfald som folkmusiken innefattar. Efteråt tolkar vi låtarna och sångerna utifrån oss själva. Lyssnandet, musicerandet och de praktiska övningarna går hela tiden hand i hand.

Oktober 1-3.10.2021 – Folkmusik från Åland med Mästerspelmannen Siv Ekström
November 5-7.11.2021 – Maria Kalaniemi – Kom och möt den finlandssvenska dragspels-konstnären och konstnärsprofessorn som hör till pionjärerna inom den finländska nutida folkmusiken.
December 3-5.12.2021 – Folkliga uttrycket i dagens musik med Désirée Saarela & Triskel
Februari 4-6.2.2022 – Folkmusik från Syd-Österbotten med I Fäälan
Mars 4-6.3.2022 – Folkmusik från Östnyland med Jarmo Romppanen och Juulia Salonen
April 8.-10.4.2022 – Esbjörn Hazelius och Johan Hedin (SWE)
Maj 6-8.5.2022 – Låtutlärning och djupdykning i spel och sång samt avslutningskonserter och jam tillsammans med Marianne Maans.


Kontaktinformation:
Désirée Saarela-Portin
Projektledare för Lafo Folkmusikcenter
tfn. 044 043 4074
desiree@lafofolkmusikcenter.fi
Läs mer på Lafo Folkmusikcenter webbplats.

Lue lisää suomeksi.

Gå till "Nyheter"