Dux-festival 2020

Ett led i att sätta regionen Sydösterbotten på kartan som en nytänkande musikregion med framåtanda är att ordna en stor mångkulturell musikfestival, Dux-festival, för hela familjen i augusti 2020. Med avstamp i integrationsprojektet ovan ska människor i olika åldrar, från olika kulturer, länder och bakgrunder samlas för en festival med mångkulturell musik och kultur i fokus. Man ska också kunna delta själv genom att prova på olika mångkulturella aktiviteter och lära sig något nytt. 

Dux-festivalen ska visa den bredd av kultur och musik som finns i det nutida Sydösterbotten. Allt från traditionell finlandssvensk folkmusik till modern musik från länder vars invånare bor i regionen, ska presenteras på festivalen. Festivalen ska visa upp den positiva sidan med olika kulturer och hur dessa sporrar och stärker varandra. Även Kristinestads unika Cittaslow-status med nätverkets ideologi ska sätta tonen för festivalen. Mänskliga rättigheter, delaktighet och hållbar utveckling är givna teman för festivalen. 

Projektet pågår under tiden 1.10.2019-30.9.2020 och finansieras av Kulturfonden.