Musikläger- anmälningsblankett

Anmälan till musikläger på Lafo 4-7.8.2020

Anmälan till lägret är bindande. Kontakta genast Lappfjärds folkhögskolas platschef Casper Sahlström via telefonnummer 040 845 6870 eller e-post casper.sahlstrom@krs.fi om du får förhinder. Alla ansökningsuppgifter behandlas konfidentiellt.

Lafo kommer att filma och fotografera delar av lägret. Materialet publiceras på skolans sociala mediekanaler. En särskild blankett för godkännande av att synas på arrangörens plattformar skickas ut till deltagarna före lägerstart. 

Lägret genomförs enligt de rekommendationer och föreskrifter som THL och regionförvaltningsverket ger angående covid - 19

Uppgifter om lägerdeltagaren:


Uppgifter om vårdnadshavaren: