Anmälan till skola

ANMÄLAN AV NYA ELEVER TILL SKOLORNA I KRISTINESTAD

Inskrivning till stadens skolor för läsåret 2020-2021 sker elektroniskt under tiden 10-16.2.2020. ANSÖKAN HAR AVSLUTATS.

Läsåret inleds den 12.8.2020.

Läsordning hittas under sidan: bildningskansliet