Skolans kontaktuppgifter

Adress: Skolgatan 13, 64100 Kristinestad

Telefon: 06-2216175, 040-1720099 (rektor), 040-6495898 (köket i Tjöck), 040-188 2291 (matsalen i K:stad)

E-post: krsskola@krs.fi
Lärarnas e-post: fornamn.efternamn@krs.fi