Kontaktuppgifter

Adress: Skolgatan 13, 64100 Kristinestad

Lärarrummet: 050-5336393

Rektor: 040-172 0099

Myllybackens kök: 050-321 3114

Skolhälsovårdare Lina Ellfolk, 0401217555. På plats onsdagar kl. 9.00-13.00.

Kurator Sara Hoxell, 050-475 8176 sara.hoxell@ovph.fi På plats tisdagar kl. 9.00-15.00.

 
Lärarnas e-post: fornamn.efternamn@krs.fi