Hallitus

Elinkeinokeskuksen hallitus:

Heli Nevala, puheenjohtaja

Henrik Ådjers vara puheenjohtaja

Harri Alatalo 

Bengt Berglund

Katarina Rosenback

Kristiina Itälaakso

Bjarne Grynngärds

Eero Haapala