Rahoitusvaihtoehdot

Uuden yrityksen perustamisessa tai jo etabloituneen yrityksen kehittämisessä tarvitaan yleensä ulkoista pääomaa. Saatavilla olevat rahoitusmuodot voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: pankit, riskipääomasijoittajat ja julkiset rahoittajat.


Pankit

Pankit soveltavat yrittäjälle mahdollisimman pientä riskiä merkitsevää periaatetta, ja pankki lainaa rahat itse vakuuksia vastaan. Pankit voivat myös tarjota erityyppisiä lainarahoituksia korkoineen, kuoletuksineen ja vakuuksineen. Pankkilainan saaminen edellyttää huolellisesti laadittua liiketoimintasuunnitelmaa ja tarkkoja laskelmia yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Pankit tekevät yhteistyötä Finnveran kanssa, joka on erilaisia luottoja ja takuusitoumuksia tarjoava julkinen organisaatio. Voit lukea Finnverasta lisää kohdassa "Julkiset rahoittajat".


Riskipääomasijoittajat

Riskipääomasijoittajat ja niin kutsutut bisnesenkelit ovat yrityksiä tai yksityishenkilöitä, jotka investoivat erilaisiin toimintoihin ja saavat vastineeksi kyseisen yrityksen osakkeita. Yrittäjän on tällöin oltava valmis luovuttamaan osan yrityksen omistuksesta muille. Riskipääomasijoittajat ovat usein kiinnostuneita yrityksistä, joissa on nopeaa kasvupotentiaalia ja jotka mahdollisesti panostavat kansainvälisille markkinoille.

Lisätietoa löytyy Suomen pääomasijoitusyhdistyksen verkkosivulta: http://www.fvca.fi/


Julkiset rahoittajat

Tavallisimmat yritystoimintaa sekä paikallisella että kansallisella tasolla tukevat julkiset organisaatiot ovat TE-keskus, TEKES ja ELY-keskus. Organisaatioiden myöntämän tuen edellytyksenä on usein yrityksen oma rahoitusosuus.

Myös Finnvera myöntää julkista rahoitusta tarjoamalla erilaisia luottoja, mm. minilainoja ja takauslainoja. Finnvera tekee läheistä yhteistyötä pankkien kanssa.

 

PDF -  Rahoituslinkit