Paikallinen toimintaryhmä

Tukea paikalliselta toimintaryhmältä
Maaseudun kehittämis- ja investointihankkeet ovat tärkeä osa maaseudun kehittämistyötä. Vaasan rannikkoseudulla toimiva Aktion Österbotten R.F. (lisätietoja: www.aktion.fi) edistää yrittäjyyttä seudulla LEADER-ohjelman puitteissa.

Toimintaryhmän hallitus valitsee ne hankkeet, joille tuki myönnetään. ELY-keskus tarkistaa hankkeiden laillisuuden ja tekee tukipäätökset.