Kehitystuet

Yritysten kehittämistuet

ELY-keskus tarjoaa yrityksille uudet palvelut Suomen johtavien asiantuntijoiden apua sekä räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa, kasvaa, uudistua ja kansainvälistyä.

Kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustusta myönnetään harkinnanvaraisesti hyvin suunnitelluille, kannattavuusedellytykset täyttäville hankkeille, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen:
- käynnistämiseen

- laajentamiseen tai uudistamiseen

- innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen

- kasvuun tai kansainvälistymiseen

- tuottavuuteen tai

- energia- tai materiaalitehokkuuteen.

Kehittämisavustus kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin

Kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä, hankkeiden valmistelua sekä muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää kehittämistä.

Avustus on enintään 50 %

Avustusta voidaan myöntää seuraaviin kehittämismenoihin:

• ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuviin menoihin

• ulkomailla järjestettävän näyttelyn tai messuille osallistumisen menoihin

• ulkomaille suuntautuvien matkojen menoihin, mukaan lukien kotimaan matkaosuudet

• tuotteiden kehittämiseen liittyvien raaka-aineiden ja puolivalmisteiden menoihin

• palkkamenoihin, lukuun ottamatta työnantajamaksuja sekä

• välillisiin eli prosenttimääräisinä korvattaviin menoihin, joiden määräksi hyväksytään 15 prosenttia palkkamenoista.

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää lisäksi aineellisiin ja aineettomiin investointeihin. Avustus on enintään 20 %.

Lisätietoja:
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/57200/LS+RR-+alue+yritysrahoituslinjaukset+2015+Final+16+3+2015.pdf/e0b59e6e-0b82-4d0b-bc2a-f70d1e505c3f

Yritysten kehittämispalvelut

Yritysten kehittämispalvelut on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on potentiaalia liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen sekä ihmisten työllistämiseen. Palveluina ovat:

- kehittämiskartoitus

- analyysi

- konsultoinnit

- koulutus

Innovaatioiden kaupallistaminen -konsultointi voidaan myöntää myös aloittavalle yritykselle.

Kehittämiskartoitus: yrityksen omatoimiseen kehittämistarpeiden kartoitukseen on maksuton.

Lue lisää: www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Huom: Hanketta ei saa aloittaa ennen kuin yritystukihakemus on vireillä. Hankkeen käynnistäminen ennen ELY-keskuksen kirjallista päätöstä on hakijan omalla vastuulla.