Yritystukimahdollisuuksia

Yritystukihakemukset jätetään joko ELY-keskuksen asianomaista tukialuetta hallinnoivalle yksikölle tai paikalliselle toimintaryhmälle, yrityksen koosta ja hakemustyypistä riippuen. Investointituki on harkinnanvarainen ja tuen suuruus vaihtelee hankkeen luonteen mukaan. Eri tukimuodoissa sovelletaan selkeitä kriteereitä siitä, kenellä on oikeus hakea tukea.

Hyödyllisiä linkkejä:
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta: www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150080
Hyrrä-palvelu www.mavi.fi/hyrra
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yritystukien sähköinen asiointi http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritystukien-sahkoinen-asiointi#.VV2k0EY8q4Y
Tekes www.tekes.fi
Yhyres www.yhyres.fi
Aktion Österbotten r.f. www.aktion.fi

HUOM: Hanketta ei saa aloittaa ennen kuin yritystukihakemus on vireillä. Hankkeen käynnistäminen ennen ELY-keskuksen kirjallista päätöstä on hakijan omalla vastuulla.