Tulevaisuuden luonto- ja ekomatkailu

Hanke toteutetaan Kokkolan-, Pietarsaaren-, Kaustisen- ja Suupohjan rannikkoseudun yhteistyönä. Hankeaika on 1.11.2016 – 31.12.2017. Hankkeen rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020.

Hankkeen yleisenä tarkoituksena on maaseudun vetovoimaisuuden kehittäminen sekä kotimaisen että kansainvälisen matkailun kannalta yhteistyössä alueen kehitysyhtiöiden, matkailujärjestöjen, yhdistysten ja yrittäjien kanssa.

Tavoitteena on selvittää luonto- ja ekomatkailun edellytykset hankealueella. Yhteistyössä alueen matkailujärjestöjen ja Visit Finlandin (Finpro ry:n yksikkö) kanssa, jonka tehtävänä on edistää matkailua Suomessa, hanke pyrkii kartoittamaan luonto- ja ekomatkailun potentiaaliset tulevaisuuden asiakkaat hankealueella.

Hankkeen puitteissa kartoitetaan olemassa olevat ja potentiaaliset matkailutoimijat, joilla on mahdollisuuksia ja halua liittyä alueen yhteiseen luonto- ja ekomatkailun verkostoon. Tarkoituksena on selvityksen avulla määrittää toimijat ja palveluntarjoajat, heidän tuotevalikoimansa, tuotekehitystarpeensa, koulutuksensa, myynti- ja markkinointikanavansa ja rahoituksensa luonto- ja ekomatkailun puitteissa. Hanke pyrkii näin tunnistamaan luontomatkailun sekä olemassa olevat että potentiaaliset toimijat, ja erityisesti toivotaan hankkeen avulla voitavan tavoittaa näiden luontomatkailutoimijoiden joukossa ne toimijat, joilla on edellytyksiä ja kiinnostusta kehittää toimintaansa ekomatkailun alalla.

Lisätietoja
Mila Segervall
puh 040-5258 523
mila.segervall@krs.fi

Hanke on päättynyt 31.12.2018