Strateginen yrittäjyys tulevaisuuden yritystoiminnassa (SYTY)

Strateginen yrittäjyys tulevaisuuden yritystoiminnassa (SYTY)
Hankkeen avulla haluamme kehittää tutkimus- ja innovaatioympäristöjä Suupohjan rannikkoseudun yrityksissä. Kehityksen tulee perustua jatkuvaan yhteistyöhön ammatillisen koulutuksen sekä toisen ja kolmannen asteen koulutusyksiköiden kanssa.

Koulutuksen ja elinkeinoyhtiöiden yhteistyöhön pohjautuva malli johtaa tehokkaaseen työtapaan. Myös uudet innovaatiot muotoutuvat helpommin näiden kahden selkeän yhteistyön myötä, ja voimme yhdessä kehittää näitä innovaatioita antaen samalla mahdollisuuden uudenlaiselle elinkeinoelämän kehitykselle. Haluamme etsivän työn kautta aloittaa näiden asioiden tarkastelun yrityksissä, luodaksemme selkeän kuvan niiden tulevaisuudennäkymistä ja kehitystarpeista.

Hanketta rahoittavat Pohjanmaan Liitto

Lisätietoja
Anthony Hannus
Puh 040-5311734

anthony.hannus@krs.fi