Peruna-alan osaamiskeskus

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja vakiinnuttaa perunaelinkeinoa seudulla ja kansallisella tasolla.

Pääasiallisena kohderyhmänä ovat Kristiinankaupungin alueella toimivat perunantuottajat, joiden tiedon- ja osaamistarvetta selvitetään työpajoissa ja haastattelujen avulla.

Peruna-alan osaamiskeskus järjestää koulutustilaisuuksia kartoitettujen tarpeiden mukaisesti. Kristiinankaupungin perunanviljelijöiden verkostoa kuten myös yhteyksiä kansallisiin ja kansainvälisiin toimijoihin tulee kehittää ja vahvistaa. Perunantutkimuslaitos Petla on hankkeen itsestään selvä yhteistyötaho.

Mahdollisuus saada Kristiinankaupungille perunanviljelyalueen alkuperämerkintä selvitetään.

Hanketta rahoittavat ELY-keskus/Maaseuturahasto ja Kristiinankaupunki.

Hankeaika on 1.4.2017 - 31.10.2019.

Lisätietoja
Hankevetäjä Theresa Gull
puh. 040-1683385
theresa.gull@krs.fi