Hankkeet

Elinkeinokeskuksella on keskeinen koordinoiva rooli Kristiinankaupungin elinkeinoelämässä ja hankkeissa, joiden tavoitteena on kehittää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Yhtiön rooli hanketoiminnassa voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin:

- Elinkeinokeskuksen hallinnoimat hankkeet, jotka rahoitetaan erityisellä hankerahoituksella.

- Kunnallinen vastinrahoitus, jonka elinkeinokeskus myöntää muiden organisaatioiden hallinnoimien hankkeiden toimenpiteisiin.

- Elinkeinokeskus osallistuu eri hankkeisiin ilman rahoitusosuutta yhteistyökumppanina, ohjausryhmän jäsenenä tai muissa tehtävissä.