Työllistäminen

Työllistämistoimiin kuuluvat kuntouttava työtoiminta, palkkatuki, työkokeilut ja työvoimakoulutus. Tämän palvelun saanti edellyttää että olet ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon. Yhteydet yhteistyökumppaneihin ja muihin toimijoihin ovat tärkeitä työllistämistyössä. 

Työllä ja työllistymisellä on suuri vaikutus elämänlaatuun. Työllistämistoimien tarkoituksena on edistää mahdollisuuksia löytää takaisin työelämään. Työllistämistoimet lisäävät osallisuutta ja ehkäisevät syrjäytymistä, antavat mielekästä ja riittävää tekemistä sekä ylläpitävät työ- ja toimintakykyä.

Työllisyyskoordinaattorin tärkeimmät tehtävät ovat ottaa yhteyttä asiakkaisiin, kartoittaa heidän tilanteensa ja löytää asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin sopivaa toimintaa sekä neuvoa, ohjata ja tukea työllistymisessä.


 

Ota yhteyttä

Oliver Rosendahl

(+358) 040 354 0337
oliver.rosendahl@krs.fi

Asiointipiste
Merikatu 47