Starttiraha

Starttiraha on vastaperustetun yrityksen yleisin tukimuoto, jonka TE-keskus myöntää tulevalle yrittäjälle. Starttiraha on henkilökohtaista ja verotettavaa tuloa. Se turvaa yrittäjän toimeentulon ensimmäisen puolen vuoden aikana tämän käynnistäessä yritystoimintaansa. Starttirahan edellytyksenä on, että yrittäjyys on täysipäiväistä ja että henkilö ei samalla nosta muita tukia. 

Tulevan yrittäjän on ensin otettava yhteys yritysneuvojaan saadakseen käyttöönsä verkkopohjaisen LISSU-työkalun ja laadittava sen avulla liikeidealleen liiketoimintasuunnitelma. Kun tarvittavat asiakirjat, myös talouslaskelmat, on laadittu, täytetään starttirahahakemus. Lomakkeita saa yritysneuvojalta tai osoitteesta www.te-palvelut.fi. Hakemukseen on liitettävä verovelkatodistus ja rahoituslaitoksesta mahdollisesti saatu lainapäätös tai -tarjous. Sen jälkeen varataan aika työ- ja elinkeinotoimistosta henkilökohtaista haastattelua varten.

Päätös starttirahan myöntämisestä tehdään pääsääntöisesti ensin kuudeksi kuukaudeksi. Starttirahaa voidaan myöntää vielä kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan erillisen hakemuksen perusteella. Yhteensä tukea voidaan saada korkeintaan 18 kuukauden ajan. Tällöin on oltava kyseessä myös muita henkilöitä työllistävä tai voimakkaasti kasvavassa tuotantovaiheessa oleva yritys. Ammatinharjoittajalle starttirahaa myönnetään yleensä puoleksi vuodeksi. On syytä panna merkille, että starttirahan jatkohakemus on tehtävä ennen ensimmäisen kuuden tukikuukauden päättymistä, jotta jatkamispäätös voidaan tehdä. Muista siis hakea starttirahalle jatkoaikaa ajoissa.