Maaseutuohjelman yritystuki

Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutuyksikön myöntämää tukea voivat hakea

– maaseudulla sijaitsevat aloittavat tai toimintaansa laajentavat tai kehittävät mikro- ja pienet yritykset

– maatilat yritystoiminnan laajentamiseen maatalouden ulkopuolelle

– pk-yritykset (alle 250 hlöä), koko maakunnan alueella joiden toiminta perustuu maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen.

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnassa tarpeellisen

– rakennuksen, rakenteen tai rakennelman rakentamiseen, laajentamiseen, korjaamiseen tai hankkimiseen

– koneisiin ja laitteisiin tai aineettoman pitkäaikaisen käyttöomaisuuden hankkimiseen.

Tuen määrä riippuu yrityksen suuruudesta ja siitä, millä kansallisella tukialueella yrityksen kotipaikka sijaitsee.

Pienille yrityksille (alle 50 työntekijää) 20 %, maataloustuotteiden jalostukseen 20–35 %. Minimikustannus 10 000 € (kun tuki on 20 %)

Uusia tukimuotoja

Yrityksen perustamistuki

Perustamistuesta aloittava yrittäjä voi saada apua yritystoiminnan käynnistämiseen. Toimiva mikro- tai pieni yritys voi hakea perustamistukea toiminnan uusiutumiseen. Perustamistukea voidaan myöntää esimerkiksi

– liiketoiminnan kehittämiseen tarvittaviin ostopalveluihin

– tuotekehitykseen

– markkinointisuunnitelman laatimiseen tai vientiselvitykseen.

Sen lisäksi perustamistukea voidaan myöntää alkavien ja toimivien mikro- ja pienten yritysten markkina- ja asiakaslähtöisiä innovaatioita edistävien kokeilujen toteuttamiseen.

Tuki on maksimissaan 35 000 euroa. Tukea innovatiivisiin kokeiluihin voidaan myöntää enintään 10 000 euroa.

Toteutettavuustutkimustuki

Tuen avulla yritys voi selvittää investoinnin taloudellisia, teknisiä ja toiminnallisia edellytyksiä. Tuki on 40–50 % hyväksyttävistä kustannuksista ja myönnetään ensisijaisesti ulkopuolisiin asiantuntijapalveluihin.

Pääsääntöisesti seuraavat toimialat ja toimenpiteet jäävät tuen ulkopuolelle:

– liikenne ja kuljetus, lukuun ottamatta päällysrakenteita bioenergia-alalla

– vähittäis-, tukkukauppa ja maahantuonti

– henkilökohtaiset palvelut paikallisilla markkinoilla (esim. parturit, kampaamot, hierojat ja kauneushoitolat)

– maanrakennustoimiala

– rakennustoimiala mukaan lukien LVI ja sähkö, jos yrityksen toiminta käsittää ainoastaan urakointia

– ravitsemistoiminta, kuten kahvilat, baarit ja lounasravintolat, lukuun ottamatta jos toiminta liittyy matkailuun

– kuljetuskalusto, mm. traktorit ja maanrakennukseen käytettävät koneet

– autohankinnat

– vuokraustoiminta, lukuun ottamatta matkailuun liittyvää vuokraustoimintaa

– alle 10 hevospaikan hevos- ja ravitallit

Lisätietoa maaseutuohjelman yritystuesta

Maaseudun yritystuet

Hakeminen

Tuen haku voidaan tehdä verkossa Hyrrä-palvelussa.

Ruokaviraston Hyrrä-palvelu

Huom! Hanketta ei saa aloittaa ennen kuin yritystukihakemus on vireillä. Hankkeen käynnistäminen ennen ELY-keskuksen kirjallista päätöstä on hakijan omalla vastuulla.