Kehitystuet

ELY-keskus tarjoaa yrityksille yhteistyössä Suomen johtavien asiantuntijoiden kanssa apua sekä räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa, kasvaa, uudistua ja kansainvälistyä.

Kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustusta myönnetään harkinnanvaraisesti hyvin suunnitelluille, kannattavuusedellytykset täyttäville hankkeille, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen

– käynnistämiseen

– laajentamiseen tai uudistamiseen

– innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen

– kasvuun tai kansainvälistymiseen

– tuottavuuteen

– energia- tai materiaalitehokkuuteen.

Kehittämisavustus kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin

Kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä, hankkeiden valmistelua sekä muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää kehittämistä.

Avustus on enintään 50 %.

Avustusta voidaan myöntää seuraaviin kehittämismenoihin:

– ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuviin menoihin

– ulkomailla järjestettävän näyttelyn tai messuille osallistumisen menoihin

– ulkomaille suuntautuvien matkojen menoihin, mukaan lukien kotimaan matkaosuudet

– tuotteiden kehittämiseen liittyvien raaka-aineiden ja puolivalmisteiden menoihin

– palkkamenoihin, lukuun ottamatta työnantajamaksuja sekä

– välillisiin eli prosenttimääräisinä korvattaviin menoihin, joiden määräksi hyväksytään 15 prosenttia palkkamenoista.

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää lisäksi aineellisiin ja aineettomiin investointeihin. Avustus on enintään 20 %.

Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategia 2020

Yritysten kehittämispalvelut

Yritysten kehittämispalvelut on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on potentiaalia liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen sekä ihmisten työllistämiseen. Palveluina ovat

– kehittämiskartoitus

– analyysi

– konsultoinnit

– koulutus.

Innovaatioiden kaupallistaminen -konsultointi voidaan myöntää myös aloittavalle yritykselle.

Kehittämiskartoitus yrityksen omatoimiseen kehittämistarpeiden kartoitukseen on maksuton.

Yritysten kehittämispalvelut

Huom! Hanketta ei saa aloittaa ennen kuin yritystukihakemus on vireillä. Hankkeen käynnistäminen ennen ELY-keskuksen kirjallista päätöstä on hakijan omalla vastuulla.