Yritystukimahdollisuuksia

Yritystukihakemukset jätetään joko ELY-keskuksen asianomaista tukialuetta hallinnoivalle yksikölle tai paikalliselle toimintaryhmälle, yrityksen koosta ja hakemustyypistä riippuen. Investointituki on harkinnanvarainen ja tuen suuruus vaihtelee hankkeen luonteen mukaan. Eri tukimuodoissa sovelletaan selkeitä kriteereitä siitä, kenellä on oikeus hakea tukea.

Huom! Hanketta ei saa aloittaa ennen kuin yritystukihakemus on vireillä. Hankkeen käynnistäminen ennen ELY-keskuksen kirjallista päätöstä on hakijan omalla vastuulla.

Hyödyllisiä linkkejä

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta (80/2015)

Ruokaviraston Hyrrä-palvelu

ELY-keskuksen yritystukien sähköinen asiointi

Business Finland

Yhyres

Aktion Österbotten