Omistajan- ja sukupolvenvaihdokset

Pyörää ei tarvitse keksiä joka kerta uudelleen! Jos alueellasi tarjoutuu mahdollisuus ostaa jo toimiva yritys, sitä kannattaa harkita. Parhaimmassa tapauksessa yrityksen jo vakiintunut asiakaskunta helpottaa alkuun pääsemistä.

Muista kuitenkin analysoida yritys tarkkaan ennen ostopäätöksen tekemistä. Omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia varten ei ole standardoituja järjestelmiä, vaan oikeat yhteistyökumppanit ja oma aktiivisuus ovat keskeisiä.

Eri yhtiömuodot – erilaiset ostoprosessit

Ostaessasi osakeyhtiön ostat omistajilta heidän osakkeensa joko suoraan tai vastaperustetun osakeyhtiön kautta. Jälkimmäinen vaihtoehto antaa muita mahdollisuuksia järjestää pääoma ottamalla lainaa. Keskustele neuvojan kanssa siitä, mikä on sinun kannaltasi paras ratkaisu.

Kun kyseessä on pieni yritys, ostetaan yleensä itse liiketoiminta, jolloin maksun saa myyvä yritys. Toiminimi ostetaan suoraan yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta.

Hinta

Myytävän yrityksen hintaa ei voida päättää objektiivisesti, vaan se on aina yksittäisen myyjän ja ostajan välinen sopimusasia. Yritys arvioidaan tavallisesti tuoton ja omaisuuden perusteella. Samalla oletetaan, että yrityksen toiminta jatkuu kuten aikaisemminkin. Hinnan voidaan aina sanoa perustuvan yrityksen viimeisimpiin suorituksiin. Toisaalta, jos yrityksellä esimerkiksi on uutta patentoitua tekniikkaa, hinta määräytyy tulevien tuottomahdollisuuksien mukaan.

Osapuolten hinta-arviot voivat erota toisistaan suuresti, joten tärkeintä on tarkastella yrityksen taloutta tuloslaskelman ja taseen perusteella. Osakeyhtiön tilinpäätös on julkinen asiakirja, jonka voi tilata Patentti- ja rekisterihallitukselta (www.prh.fi). Toiminimen tilinpäätös ei ole julkinen, joten sitä on pyydettävä suoraan elinkeinonharjoittajalta eli myyjältä. Tilinpäätöksessä tarkastellaan mm. yrityksen omaisuutta ja velkoja, yrittäjän palkkaa ja varaston kehitystä. Mieluiten tulisi tarkastella useiden vuosien tietoja, jolloin saadaan oikeudenmukainen kuva yrityksen tuloskehityksestä.

Analysoi yrityksen tiedot ja keskustele tilanteesta esimerkiksi elinkeinokeskuksen tai pankin asiantuntijan kanssa.

Liiketoimintasuunnitelma ja budjetti

Analysointivaiheen jälkeen on aika laatia liiketoimintasuunnitelma ja budjetti, ja siihen voi käyttää esimerkiksi samaa ohjelmaa kuin perustettaessa uutta yritystä (LISSU). Laadi nykyisen aineistosi ja laatimiesi suunnitelmien avulla myyntibudjetti, pääomatarve- ja rahoituslaskelma, tulosbudjetti ja likviditeettibudjetti.

Omistajanvaihdoksen valmistelu

Sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa yrityksen omistajuus siirtyy toiselle perheenjäsenelle. Yrityksen osto eroaa sukupolvenvaihdoksesta lähinnä jälkimmäiseen mahdollisesti liittyvien verohelpotusten osalta. Perhepiirissä tehdyissä kaupoissa sovelletaan myös usein pienempiä kauppasummia ja lahjoitusmenettelyä.

Sukupolvenvaihdoksen toteuttamiselle ei ole olemassa vakiomenettelyä, ja prosessi kestää usein kauan. Vaihdosta on sen vuoksi alettava miettiä riittävän ajoissa, jotta se ehditään toteuttaa kaikilta osin.

Eniten aikaa voi viedä sen seikan selvittäminen, kuka yritystoimintaa jatkaa ja millaisilla omistusosuuksilla. Ennen omistajanvaihdosta voidaan veroseuraamuksia vähentää esimerkiksi yhtiöjärjestykseen tai yhtiösopimukseen tehtävillä muutoksilla, osingonjaolla, varojen kohdentamisella, suunnatulla osakeannilla tai hankkimalla omia osakkeita. Tällaiset toimenpiteet vievät paljon aikaa ja niissä kannattaa käyttää asiantuntija-apua.