Elinkeinokeskuksen hallitus

– Heli Nevala, puheenjohtaja

– Henrik Ådjers varapuheenjohtaja

– Harri Alatalo 

– Bengt Berglund

– Katarina Rosenback

– Kristiina Itälaakso

– Bjarne Grynngärds

– Eero Haapala