Sustainable Tourism

Sustainable Tourism -hanke kehittää kestävää matkailua Pohjanmaalla

Sustainable Tourism -hankkeen tavoitteena on kehittää Pohjanmaan matkailuelinkeinoa tekemällä aktiivisesti töitä matkailun kestävään kehitykseen liittyvien asioiden parissa. Jotta seutumme vastaisi todellisuudessa siitä antamaamme kuvaa ja kävijöiden odotuksia, meidän tulee aktiivisesti huolehtia siitä, että matkailuelinkeinon parissa toimivilla yrittäjillä ja organisaatioilla on sellainen koulutus ja sellaiset käytännön työvälineet, joita yhä vaativampi ja ympäristötietoisempi kävijä vaatii. Kestävyysajattelu tulee aina huomioida tuotteidemme kehityksessä.

Hanke on erityisen tärkeä, koska Visit Finlandin visio on olla kestävän matkailun kärkimaa vuonna 2025. He ovat kehittäneet oman kestävyysohjelman Sustainable Travel Finland (STF). Visit Finlandin ”leiman” saaminen edellyttää, että sekä seudun matkailuorganisaatio että vähintään 51 % matkailualan toimijoista, jotka harjoittavat kansainvälistä matkailua, täyttävät vaatimukset. Yhtenä vaatimuksena on, että sekä matkailuorganisaatiolla että toimijoilla on jonkinlainen ympäristösertifikaatti.

Hankkeen tavoitteena on

– tunnistaa toimijat/yritykset, jotka ovat halukkaita kehittymään näiden kestävyysperiaatteiden mukaisesti

– tunnistaa toimijat/yritykset, jotka ovat halukkaita kehittymään näiden kestävyysperiaatteiden mukaisesti

– tarjota kestävään kehitykseen liittyvää koulutusta ja valmennusta

– luoda yritysverkosto, jossa yritykset voivat oppia toisiltaan

– tarjota mahdollisuuksia osallistua messuille, joiden teemana ovat luontomatkailu ja ekologiset periaatteet

– auttaa yrityksiä profiloitumaan selkeämmin Visit Finlandin markkinoidessa meitä kansainvälisellä tasolla

Hankkeenvetäjän tehtävänä on omalla seudullaan tukea yrittäjiä ja auttaa heitä saavuttamaan nämä tavoitteet. Hanketta koordinoi Kristiinankaupungin elinkeinokeskus ja se toteutetaan yhteistyössä Närpiön Dynamon, Pietarsaaren kehitysyhtiö Concordian ja Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin kanssa. Tavoitteena on, että voimme muutaman vuoden kuluttua kutsua Pohjanmaata kansainväliset kestävyysvaatimukset täyttäväksi seuduksi. Hankkeen puitteissa tullaan tekemään tiivistä yhteistyötä alueorganisaatioiden kanssa.

Hankerahoitus on saatu ELY-keskukselta ja maaseutuohjelmalta. Hanke käynnistyy vuonna 2021 ja kestää kaksi vuotta.

Linkkejä

Kysymyksiä ja vastauksia (PDF)

Hankesuunnitelma (PDF)

Ota yhteyttä

Janne Smeds
hankkeenvetäjä
Puh. 040 588 3432
S-posti: janne.smeds@krs.fi

 janne smeds