Seutukaupunki

Haemme Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen -hankerahoituksella kokoaikaista

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ ajalle 1.1.2022 - 30.6.2023

Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen -hankerahoituksella edistetään osaavan työvoiman ja koulutuksen saatavuutta, edistetään kansainvälisten osaajien sijoittumista alueelle sekä vakiinnutetaan luotuja toimintamalleja ja verkostoja sekä vahvistetaan verkostoyhteistyötä.

Projektipäällikön tehtävä muodostuu kahdesta hankekokonaisuudesta: Ketterää osaamista (hallinnointi Koulutuskuntayhtymä Brahe) ja SEUTUrekry-Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen (hallinnointi Yrityssalo Oy).

Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus toimii hankkeen osatoteuttajana toimialueellaan. Haettava projektipäällikkö vastaa hankkeen toteuttamisesta alueella. Toteutuksessa on mukana valtakunnallinen seutukaupunkiverkosto. Ketterää osaamista-hankekokonaisuus edistää yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa ketteriä ammatillisia koulutuspilotteja ja toimintamalleja, joka kehittävät moniosaamista, tutkintotavoitteista koulutusta, työpaikalla oppimisen malleja ja yhteistyötä. Keskeistä on toimivan vuoropuhelun edistäminen yritysten, työllisyyspalveluiden ja koulutusjärjestelmän välillä. Tehtävässä hyödynnetään työmarkkinoilta saatavaa ennakointitietoa. Hankkeen aikana luodaan koillismaalainen työelämälähtöisesti suunniteltu toimintamalli osaamistarpeiden ja alueen työmarkkinoiden osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

SEUTUrekry-Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen-hankekokonaisuuden kehittämistoimenpiteillä luodaan ratkaisuja Kristiinankaupungin alueen osaajasaatavuuteen yhteistyössä alueen toimijoiden ja seutukaupunkiverkoston kanssa. Hankkeen aikana edistetään alueen yritysten kansainvälistä rekrytointiosaamista, edistetään alueella työskentelevien kausityöntekijöiden mahdollisuuksia sijoittua alueen työ- tai koulutuspaikkoihin ympärivuotisesti, kehitetään työvoimapulasta kärsivien toimialojen ja yritysten imagoa, vetovoimaa ja viestintä osaamista.

Arvostamme yhteistyökykyä, itsenäistä työotetta ja aiempaa kokemusta hanketyöstä.

Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus hakee projektipäällikköä hankkeen osatoteutukseen ajalle 1.1.2022-30.6.2023.

Lähetä hakemus angelique.irjala@krs.fi

Hae viimeistään 15.1.2022