Digitaalinen noste

Digitalisaatio on yksi Suomen kehityksen suurista tavoitteista. Tarttumalla sähköisiin toimintasuunnitelmiin ja tarjoamalla tavoitteellisella tavalla sähköistä valmennusta yrityksille, saadaan matkailualakin ottamaan digiloikka. Lisääntyvän digitaitojen tarpeen lisäksi haluamme nyt koota voimavaroja voidaksemme tarjota edellytykset eteläisen Pohjanmaan matkailualan digiloikan käynnistämiseksi.

Matkailualan yritykset ovat monien vuosien ajan ilmaisseet neuvojen, tiedon ja konkreettisen avun tarpeen digitaaliseen maailmaan pääsemiseksi. Sen vuoksi Digitaalinen noste -projektin tavoite on antaa paikallisille yrityksille tarvittavat työkalut markkinointistrategioidensa kehittämiseksi.

Digitaalinen noste -projekti huolehtii:

Eteläisen Pohjanmaan pienten ja keskisuurten matkailualan yritysten hyvästä digitaalisen kehityksen tietotaidosta

Eteläisen Pohjanmaan pienten ja keskisuurten matkailualan yritysten sähköisen kehityksen työkaluista

Eteläisen Pohjanmaan pienillä ja keskisuurilla matkailualan yrityksillä pääsystä digitaalisen kentän tukeen ja valmennukseen, voidakseen olla pitkään digitaalisesti kypsiä

Nämä tavoitteet saavutetaan ottamalla käyttöön digitaalinen toimintasuunnitelma matkakohteelle ja paikallisille yrityksille. Projekti tarjoaa yritysvierailuja ja digitaalista valmennusta ulkopuolisilta konsulteilta ja toimii pitkäaikaisena voimavarana eteläisen Pohjanmaan matkailualan digitalisaatiossa. Työpajoja järjestetään, jotta yritykset saavat työskennellä digitaalisen nousun kanssa käytännössä.

Anthony Hannus
Elinvoimaisuus

Projektin rahoittaja: Pohjanmaan liiton AKKE-rahoitus

Projektin kesto: 1.4.2021–31.12.2022