Biokaasun hyödyntämiseen liittyy monia haasteita

Stormossenilla keskusteltiin 18.6. biokaasusta, kun CERM-hankkeen projektipäälliköt Göran Östberg, Rasmus Hautala ja etäyhteyden päässä Tomas Knuts kutsuivat Pohjanmaan biokaasutoimijoita keskustelemaan biokaasun hyödyntämisen kehityksestä, tulevaisuudesta ja tulevaisuuden vaihtoehdoista.

Biojätteen muuttaminen biokaasuksi vaatii noin 7–9 miljoonan euron investoinnit biokaasulaitokseen ja tankkausasemiin. Hautala antoi esimerkkinä Kristiinankaupungin, jonka alueelta syntyy vuosittain 42 tonnia biojätettä, josta voisi saada 2 miljoonaa kiloa biokaasua. Lietteen ja muun biojätteen kuljettaminen kuitenkin maksaa, jos sitä joudutaan kuljettamaan biokaasulaitokseen kaukaa. Mitä lähempänä esimerkiksi maatalouden sivujätevirrat pystytään tuottamaan biokaasuksi, sitä parempi.

Hautala painotti, että kuljetusten kustannukset on huomioitava suunnitelmissa, sillä myös kuljetukset vaikuttavat ympäristöön ja hiilijalanjälkeen ja pahimmassa tapauksessa myös syövät voitot.

biokaasu2

Göran Östberg ja Rasmus Hautala (keskellä) kutsuivat yhdessä etäyhteyden päässä olleen Tomas Knutsin kanssa biokaasutoimijat keskusteluun.

CERM-hankkeen toimijat kannustivat ottamaan yhteyttä, mikäli kiinnostusta biokaasuyrittäjyyteen löytyy. Käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että monella suunnalla biokaasuinvestoinnit ovat odotustilassa, sillä aiheeseen liittyy epävarmuutta, jonka vuoksi investointeihin ei uskalleta ryhtyä. Ilmeisesti isoimpana ongelmana on muun muassa se, että asiakkaalta ei välttämättä saada biokaasusta sitä hintaa, jota tarvittaisiin, että toiminta olisi kannattavaa.

Kunnilta toivotaan myös biokaasun huomioimista kilpailutuksissa. Östbergin mukaan kuntien tulisi asettaa hankinnoille sellaisia vaatimuksia, että biokaasuvaihtoehdon tarjoaminen olisi kannattavaa. Usein kilpailutuksissa mainitaan tai huomioidaan vain sähkö- ja kaasuvaihtoehdot, mutta ei biokaasua.

Biokaasun haasteista ja mahdollisuuksista käytiin vilkasta keskustelua ja pohdittiin myös, mitä voidaan tehdä nyt tai lähiaikoina ja mitä voidaan tehdä yhdessä koko Pohjanmaan laajuisesti. Ensimmäisenä yhteisenä tekemisenä sovittiin poliittisesta vaikuttamistyöstä ja sitä varten valmisteltavasta materiaalista. Vaasan seudulla on Suomen mittakaavassa pisin kokemus biokaasusta ja sen hyödyntämisestä – jo vuodesta 1989 lähtien. Siksi onkin tärkeää, että esimerkiksi kansanedustajille pystytään esittelemään biokaasuun liittyviä kipukohtia.

Jos haluat olla mukana biokaasun käytön edistämisessä Pohjanmaalla, ota yhteyttä CERM-hankkeen projektipäälliköihin!