Klimatenkätens svar

Under sommaren 2023 fanns en klimatenkät som stadens invånare kunde svara på. Enkäten fanns både tillgänglig i fysisk och digital version för att så många som möjligt skulle ges möjlighet att besvara den. Klimatenkäten besvarades av 108 personer och gav en inblick i hur människorna tänker och vad de upplever som viktigt när det kommer till klimatarbete.

Ladda ner svaren från klimatenkäten här (pdf 5,03 MB)