WWF uppmanar finländarna att hjälpa pollinatörerna

WWF uppmanar finländarna att hjälpa pollinatörerna

08.05.2024

Risken för att pollinerande insekter och deras livsmiljöer utrotas är en global risk som även berör Finland. För att hjälpa pollinatörer, ängsblommor och annan närmiljö startar WWF kampanjen Ala villiksi (Bli vildare), som uppmuntrar alla finländare att göra sina trädgårdar och balkonger lite vildare.

Enligt Statistikcentralen finns det cirka 1,3 miljoner småhus och cirka 500 000 stugor i Finland, och det finns balkonger i över en miljon finska lägenheter. Vilken effekt skulle det få om vi gav naturen mer utrymme i alla dessa?

I vår bjuder WWF in alla trädgårdsentusiaster och gör-det-självare att hjälpa pollinatörer i sina trädgårdar, stugor och balkonger. Du kan delta med både små och stora gärningar, allt från att välja växter som pollinatörerna gillar till att förvilda hela gårdsplanen.

Kampanjens idé är enkel: ge naturen en yta på olika sätt och delta genom att meddela de kvadratmetrar du ger till naturen. På webbplatsen Alavilliksi.fi hittar du massor av tips på hur du kan göra trädgården eller balkongen lite vildare.

"Genom att göra trädgården vildare utvidgar vi pollinatörernas livsrum. Det är dessutom värdefullt i sig att vårda ängsväxter som är i nöd, även om det till exempel inte finns några vackra dagfjärilar i trädgården", påminner Eeva-Liisa Korpela, skyddsexpert på WWF.

Att bevara pollinatörer är nödvändigt för oss människor. Om det inte finns några pollinatörer är konsekvenserna för till exempel livsmedelssäkerheten dramatiska: cirka 75 procent av världens viktigaste livsmedelsgrödor är beroende av pollinatörernas arbete. Att låta trädgården eller balkongen bli lite vildare hjälper vi naturen mer än bara ur pollinatörernas perspektiv. Även andra insekter, små däggdjur såsom igelkottar, fladdermöss och fåglar tackar för att det finns fler boplatser för dem.

WWF är en av världens största och mest ansedda obundna naturskyddsorganisationer. WWF:s uppgift är att stoppa utarmningen av naturen och bygga en framtid där människan lever i harmoni med naturen.

Gå till "Aktuellt"