Vård- och omsorgsnämnden

Nämnden har 9 medlemmar.

Föredragande:

Vård- och omsorgsdirektör Christian Lindedahl,
tfn 06-221 8501, christian.lindedahl@krs.fi

Under mandatperioden 2019-2021 har nämnden följande sammansättning:


Medlem


Ersättare

Christer Rönnlund, ordf.

Henrik Antfolk

Sari-Milla Ingves, viceordf.

Pia Patoranta-Wiik

Kaj Kärr

Agneta Teir

Helena Lundman-Evars

Carita Björne

Gun Knuts

Peder Sahl

Tina Nyholm

Josefin Stenlund

Christian Buss

Ingmar Rosenback

Pauliina Andlin

Heidi Andlin

Mikael Perjus

Pekka Ollila


Stadsstyrelsens representant

 Peter Nygård