Vård- och omsorgsnämnden

Under mandatperioden 2021-2025 har nämnden följande sammansättning:

Ordinarie 

Hans Ingvesgård, ordförande
Kerstin Roos, vice ordförande
Gun Knuts
Tina Nyholm
Bengt Berglund
Pauliina Andlin
Arto Kallio

Ersättare

Christer Rönnlund
Sari-Milla Ingves
Magnus Hällbacka
Helena Lundman-Evars
Veronica Walgren
Heidi Andlin
Markku Helkiö

Föredragande:

Vård- och omsorgsdirektör Christian Lindedahl, 
tel. 06 221 8501, christian.lindedahl@krs.fi