Utvecklingskommittén

Medlemmar:

Ragnäs Patrick, ordförande

Blomstedt Åsa

Pihlajaniemi Petri

Antfolk Henrik

Rantala Paavo

Heinänen Anja

Storhannus Carina

Kärr Kaj