Vanhusneuvosto

Kristiinankaupungin vanhusneuvosto


Kunnan vanhusneuvosto on toimielin, jonka tehtävänä on huolehtia neuvonpidosta ja toimia
vastavuoroisena tiedottajana kunnan ja eläkeläisiä edustavien järjestöjen välillä. Vanhusneuvostolla ei ole
päätäntävaltaa, mutta kuuluu kunnan säänöstöjen, kuten Kuntalain ja hallintomenettelynlain alaisuuteen.

Kristiinankaupunki sai ensimmäinen vanhusneuvosto keväällä 2001.

Tehtävät ja säännöt

 1. Edistää viranomaisten, iäkkäiden ihmisten, eläkeläis- ja muiden yhdistysten yhteistyötä.

 2. Seurata kunnassa asuvien iäkkäiden ihmisten tarpeiden kehitystä.

 3. Seurata hallintokuntien päätöksiä iäkkäiden ihmisten kannalta.

 4. Edistää iäkkäiden ihmisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkisiin päätöksiin kunnassa.

 5. Edistää iäkkään ihmisen mahdollisuuksia käyttää yhteiskunnan palveluja, esimerkiksi asumis-, sosiaali-,

  terveydenhuolto-, sosiaaliturva, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluja sekä muita kunnallisia palveluja.

 6. Seurata iäkkäille ihmisille tuotettujen kaupungin palvelujen, tukimuotojen ja muiden etuuksien kehitystä.

  Tiedottaa yhteistyössä hallintokuntien kanssa asianosaisille yhdistyksille iäkkäiden ihmisten palvelujen ja

  tukimuotojen kehityksestä ja saatavuudesta.

 7. Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös niille, joiden

  toimintakyky tai suunnistuskyky on vammaisuuden tai sairauden takia heikentynyt.

 8. Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille iäkkäitä henkilöitä koskevissa

  kysymyksissä.

 9. Tiedottaa neuvoston käsittelemistä kysymyksistä.

 10. Laatia toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus.

 11. Päättää vanhusneuvoston toiminnalle myönnetyn määrärahan käytöstä.

 12. Hoitaa vanhusneuvoston toimialueeseen kuuluvia sekä kaupunginhallituksen määrämiä tehtäviä.


Hallituksen jäsenet

Carita Björne
puheenjohtaja

Eila Etelämäki
varapuheenjohtaja

Alf Knuts

Pekka Koskinen

Karin Rusk