Tukipalvelut


Turvapuhelimen
voivat saada ikäihmiset tai henkilöt, joiden toimintakyky on alentunut ja jotka tarvitsevat turvaa kotona. Turvapuhelin voidaan tilata kotihoidosta hintaan 23 euroa kuukaudessa.

Siivouspalveluja tarjotaan ensisijaisesti sotainvalideille, muilta osin viitataan yksityisiin siivousyrittäjiin. Lisätietoja saa kotihoidosta puh. 040 545 8092.

Kylvetys- ja saunapalveluja tarjotaan Kristiinakodissa ja Åldersron palvelukeskuksessa. Lisätietoja saa kotihoidosta, Kristiinakodista puh. (06) 221 6295 ja Åldersron palvelukeskuksesta puh. 040 848 3980.