Omaishoito


Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu toisaalta hoitopalkkiosta ja toisaalta omaishoitajalle ja hoidettavalle annettavasta tuesta ja palveluista, jotka annetaan kotona järjestettävän hoidon ja hoivan tueksi. Hoitopalkkio on korvaus omaishoitajan antamasta hoidosta ja hoivasta. Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.

Palkkioluokka 1:             392,57 €/kk

Palkkioluokka 2:             486,29 €/kk

Palkkioluokka 3:             668,66 €/kk

Palkkioluokka 4:             862,36 €/kk

Hoitopalkkio raskaan siirtymävaiheen aikana: 862,36 €/kk.

Omaishoidon tukea anotaan hoitoa tarvitsevan henkilön kotikunnalta ja se myönnetään toistaiseksi tai määrärajaksi. Hoidon sitovuus ja vaativuus arvioidaan aina lääkärintodistuksen ja kotikäynnin perusteella.

Lisätietoja antaa:
Kotihoidon osastonhoitaja
Britt-Mari Kaarre puh. 040 545 8092.