Omaishoito

Kotihoidon osastonhoitaja puh. 040 545 8092

Palvelun hakemuslomake (pdf, 161 kb)


Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoitopalkkiosta sekä tuesta ja palveluista omaishoitajalle ja hoidettavalle kotona hoitamisen tukemiseksi. Omaishoidon tuki (hoitopalkkio) on korvaus omaishoitajan antamasta hoidosta ja hoivasta.

Omaishoidon tukea anotaan hoitoa tarvitsevan henkilön kotikunnalta ja se myönnetään toistaiseksi tai määrärajaksi. Omaishoidon tuki määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan, jota selvitetään kotikäynnin ja Rai-arvioinnin perusteella (arviointi hoitoa tarvitsevan toimintakyvystä).

Lisätietoja antaa kotihoidon osastonhoitaja puh. 040 545 8092.

 

Palkkioluokka 1:             413,46 euroa/kuukausi

Palkkioluokka 2:             512,15 euroa/kuukausi

Palkkioluokka 3:             704,23 euroa/kuukausi

Palkkioluokka 4:             908,24 euroa/kuukausi

Hoitopalkkio raskaan siirtymävaiheen aikana on 908,24 euroa/kuukausi