Asumispalvelun palveluseteli


Tehostetun palveluasumisen palvelusetelit otetaan käyttöön

Kristiinankaupungin perusturvalautakunta on 17.11.2015 § 52 päättänyt ottaa käyttöön tehostetun palveluasumisen palvelusetelit. Palveluseteli on yksi useasta palvelujen toteuttamisvaihtoehdosta ja se on asiakkaalle valinnainen. Kaupungin asukas, jonka on SAS-päätöksellä arvioitu tarvitsevan tehostettua palveluasumista voi käyttää palveluseteleitä tällaisten palvelujen ostamiseen kaupungin hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta. Seteli käsittää palvelukustannukset, minkä lisäksi asiakas voi ostaa lisäpalveluja palveluntuottajalta.

Palvelusetelin hinta määräytyy asiakkaan hoitotarpeen perusteella ja vaihtelee 1.750 eurosta 4.772 euroon kuukaudessa riippuen hoidon tarpeen arvioinnista. Setelin arvo nousee, kun asiakkaan hoidon tarve lisääntyy. Palveluntuottajan valinnallaan asiakas voi itse vaikuttaa siihen, miten suuren omavastuuosuuden hän maksaa palveluasumisen kustannuksista.

Palveluseteleitä voi anoa vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Päätös palvelusetelien myöntämisestä ja seteleiden arvosta tehdään sen jälkeen, kun asiakas on henkilökohtaisesti tai asiamiehen kautta jättänyt palvelukoordinaattorille palveluseteleitä koskevan hakemuslomakkeen lomakkeessa mainituin liittein seteleiden arvon määräämiseksi.

Kun päätös on tehty, asiakas tai tämän asiamies tekee palveluntuottajan kanssa palvelusopimuksen palvelun sisällöstä. Sopimuksen tulee sisältää ainakin irtisanomisajan pituus ja sopimuksen irtisanomisen ehdot, laskutusehdot, vuokramäärä sekä palvelun ja aterioiden maksut. Sopimuksessa tulee olla määritelmä siitä, mitä asiakas saa palvelumaksullaan (nk. hoito- ja palvelusuunnitelma).

Ostaessaan palveluja palvelusetelillä asiakkaalla on samat oikeudet kuin muissa sosiaali- ja terveydenhoitopalveluissa. Kuluttajansuojalainsäädäntö koskee myös yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa, joka ostetaan palvelusetelein.

Lisätietoa: Palvelukoordinaattori / Kotihoidon osastonhoitaja.  

Tietoa palveluntuottajille

Palveluasumisella tarkoitetaan asumista iäkkäille tai muille hoitoa tarvitseville hoivakodissa, jota palveluntuottaja ylläpitää sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaisesti. Palveluasuminen käsittää asiakkaan tehostetun palveluasumisen asumisyksikössä, sekä tukipalvelut. Palveluasuminen on avohoitoa ja verrattavissa kotona asumiseen. Asiakas voi asua palveluasumisyksikössä elämänsä loppuun asti riittävien tukipalvelujen avulla.

Asiakas voi oman mielensä ja omien tarpeidensa mukaan valita palveluntuottajan kaupungin hyväksymien palveluntuottajien rekisteristä. Asiakas voi myös pyytää palveluntuottajaansa ottamaan yhteyttä Kristiinankaupungin perusturvakeskukseen.  Silloin tuottaja voi jättää hakemuksen palvelusetelituottajaksi ryhtymisestä ja liittyä kaupungin hyväksymien palveluseteliasumistuottajien joukkoon.

Voidakseen kuulua kaupungin hyväksymiin palveluseteleillä toteutettavan palveluasumisen tuottajiin, tuottajan tulee täyttää palveluseteleiden hakemuslomakkeessa (pdf, 636 kb) mainitut vaatimukset. Tuottajan tulee myös kirjallisesti sitoutua noudattamaan säännöstössä annettuja sääntöjä ja vaatimuksia (pdf, 219,99 kb). Jokaisen erillisen yksikön tulee täyttää hakemus erikseen vaikka ne olisivat saman palveluntuottajan omistuksessa. Hyväksytyt palveluntuottajat merkitään palveluseteleillä toteutettavan palveluasumisen luetteloon.

De Gamlas Hem, Rantakatu 77, 64100 Kristiinankaupunki puh. 0400 320811.
Palvelukoti Kristiina, Lapväärtintie 8, 64100 Kristiinankaupunki,  mari.hiltula@attendo.fi.