Kotihoito


Kotihoidon, omaishoidon ja tukipalvelujen tarpeeseen tai asumistarpeeseen liittyvät yhteydenotot seuraavasti:
ma, ti, ke, pe klo 10-12.00 ja to 11-12.00 puhelinnumeroon 040 4848 566

Osastonhoitaja Britt-Mari Kaarre
britt-mari.kaarre@krs.fi

Palvelun hakemuslomake

Jos tarvitset apua jokapäiväisessä hoidossa ja hoivassa, voit hakea kotihoitoa. Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa. Nämä kaksi toimintoa on integroitu vanhustyön vastuualueella.

Kotihoito on jaettu kolmeen piiriin, joissa työskentelevät kotisairaanhoitaja ja kotiavustajia/kodinhoitajia.
Piirit ovat: eteläinen piiri, Lapväärtti-Dagsmark ja Tiukka-Kantakaupunki.

Tarkoituksena on tukea asumista, hyvinvointia ja turvallisuutta omassa kodissa. Kotihoito tarjoaa apua jokapäiväiseen elämään liittyvissä askareissa. Kotihoitoa annetaan henkilöille, jotka heikentyneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden takia tai muun syyn vuoksi tarvitsevat apua selviytyäkseen kodin eri tilanteista ja askareista. Yksilöllinen tarve ratkaisee, mitä palveluja tarvitaan ja kuinka usein. Kotihoito on tarveharkintaista ja maksu vahvistetaan tulojen perusteella.