Syöpäpotilaat

Syöpäpotilaiden vastuuhoitaja

Vastuuhoitajana toimii sairaanhoitaja Tuula Kultalahti

Syöpäpotilaiden jatkohoidon järjestäminen erikoissairaanhoidon antamien ohjeiden mukaisesti.

Yhteydenotot puhelimitse maanantaisin klo 14-16 puh (06) 2218 411 (vaihde).
Voit jättää soittopyynnön vaihteeseen.

Syöpäyhdistys

Pohjanmaan syöpäyhdistys