Potilasasiamies

   
Laki potilaan asemasta ja oikeudesta (785/1992) edellyttää, että jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä on nimetty potilasasiamies. Katso laki potilaan asemasta ja oikeuksista www.finlex.fi.
Potilasasiamiehen palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Mikäli potilas on tyytymätön tai jos hoidon suhteen on jotain epäselvää, on hyvä keskustella asiasta lääkärin tai
hoitohenkilökunnan kanssa hoitoyksikössä. Mikäli asia ei selviä, on mahdollisuus ottaa yhteyttä potilasasiamieheen.

Potilasasiamieheen saa yhteyttä jättämällä soittopyynnön Kristiinankaupungin perusturvakeskuksen vaihteeseen. Potilasasiamies ottaa yhteyttä mahdollisimman pian. 


Yhteystiedot      

Kristiinankaupungin perusturvakeskus
Potilasasiamies Susanne Nygård-Kukko
Puh. (06) 2218 411 (vaihde)
susanne.nygard-kukko@pihlajalinna.fi  

Potilasasiamiehen tehtävänä on

–    neuvoa potilaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
–    neuvoa ja tarvittaessa avustaa potilasta potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.
–    tiedottaa potilaan oikeuksista
–    toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 

Potilasasiamieheen voi ottaa yhteyttä, jos asia koskee

–    hoitoon pääsyä tai joutumista
–    ongelmia tiedonsaannissa
–    potilasasiakirjassa olevan tiedon korjaamista
–    potilas- tai lääkevahinkoepäilyä
–    rekisteritietojen tarkastusta
–    tietosuojaa
–    tyytymättömyyttä hoitoon tai kohteluun

Ohjeet muistutuksen tekoon 

Lomake: Potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvä muistutus

Lomake: Potilaskertomus-/rekisteritietojen oikaisupyyntö