Kuntoutusosasto


Lapväärtintie 8
64100 Kristiinankaupunkivard o omsorgscentralen kristinestad 115
Puh. (06) 221 8531
Fax (06) 221 8536

Osastonlääkäri: Tom Lövdahl
Osastonhoitaja: Eeva-Liisa Vainioranta
Puh. (06) 221 8530

Sähköposti: etunimi.sukunimi@krs.fi

Potilaiden omaiset ja ystävät ovat tervetulleita osastolle. Vierailujen toivotaan ajoittuvan klo 12-19 välille tai sopimuksen mukaan.

Kuntoutusosastollamme (aiemmin vuodeosasto) on 18 potilaspaikkaa. Hoidamme potilaita, jotka tarvitsevat akuuttia perussairaanhoitoa, seurantaa tai erikoissairaanhoidon jälkeistä jatkohoitoa ja kuntoutusta. Kuntouttavat intervallijaksot tukevat potilaiden kotona pärjäämistä. Hoidamme potilaat myös elämän loppuvaiheessa.

Lääkäri kiertää osastolla arkiaamupäivisin. 

Osastolla toimitaan kuntouttavan työotteen mukaisesti. Hoitohenkilökunta tukee potilaiden omatoimisuutta ja vahvistaa heidän voimavarojaan yhdessä fysioterapeuttien kanssa. 

Potilaan omaiset ovat aina tervetulleita mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan potilaan hoitoa. Koemme rakentavat ja korjaavatkin palautteet tärkeinä hoitotyömme kehittämiselle.

Toimimme uusituissa, ajanmukaisissa tiloissa, jossa hoitoympäristö on suunniteltu tukemaan potilaiden omatoimisuutta ja kuntoutumista.