Hoitotakuu


Terveydenhuoltolaissa (1326/2010, § 55) säädetään hoitotakuusta, eli ajasta, jossa potilaan on päästävä hoitoon. Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Potilaan on arkipäivisin virka-aikana välittömästi saatava (5 minuutin kuluessa) yhteys perusturvakeskukseen. Yleensä terveydenhuollon ammattihenkilö tekee hoidon tarpeen arvioinnin puhelinyhteyden aikana. Jollei arviota voida tehdä heti (vastaanotolla tai puhelimitse), se on tehtävä viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden perusturvakeskukseen. Perusterveydenhuollossa kiireetön hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa ja suun terveydenhuollossa kuudessa kuukaudessa. Alla olevasta taulukosta saat tietoja kiireettömän hoidon jonotustilanteesta. Tietoja päivitetään joka neljäs kuukausi.

Puh.yht. terveyskeskus               virka-aikana heti, ruuhkan sattuessa soittojärjestyksessä                                                           
Hoidon tarpeen määrittely           puhelimitse välittömästi
Hammaslääkärin vastaanotto     4 viikkoa
Lääkärin vastaanotto                   noin 2 viikkoa
Laboratorio                                    seuraava arkipäivä
Röntgen                                          seuraava arkipäivä
Sairaanhoitajan vastaanotto       välittömästi
Terveydenhoitajan vastaanotto   seuraava arkipäivä