Hoitotakuu


Terveydenhuoltolaissa (1326/2010, § 55) säädetään hoitotakuusta, eli ajasta, jossa potilaan on päästävä hoitoon. Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Potilaan on arkipäivisin virka-aikana välittömästi saatava (5 minuutin kuluessa) yhteys perusturvakeskukseen. Yleensä terveydenhuollon ammattihenkilö tekee hoidon tarpeen arvioinnin puhelinyhteyden aikana. Jollei arviota voida tehdä heti (vastaanotolla tai puhelimitse), se on tehtävä viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden perusturvakeskukseen. Perusterveydenhuollossa kiireetön hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa ja suun terveydenhuollossa kuudessa kuukaudessa. Alla olevasta taulukosta saat tietoja kiireettömän hoidon jonotustilanteesta. Tietoja päivitetään joka neljäs kuukausi.


Puh.yht. terveyskeskus                                                              

Hoidon tarpeen määrittely

Hammaslääkärin vastaanotto

Lääkärin vastaanotto

Laboratorio

Röntgen

Sairaanhoitajan vastaanotto

Terveydenhoitajan vastaanotto

virka-aikana heti, ruuhkan sattuessa soittojärjestyksessä

puhelimitse välittömästi

4 viikkoa

noin 2 viikkoa

seuraava arkipäivä

seuraava arkipäivä

välittömästi

seuraava arkipäivä