Vammaispalvelu


Vammaispalvelun tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalveluna myönnetään vammaispalvelulain ja –asetuksen mukaisia palveluita ja tukitoimia. Vammaispalvelulain mukaista palvelua ja tukitoimia koskevaan hakemukseen tulee liittää lääkärintodistus, josta hakijan vammaisuus käy ilmi. Jotta voitaisiin selvittää, mitä palveluja ja tukimuotoja vammainen henkilö tarvitsee, ja niiden yhteensovittaminen, tehdään henkilökohtainen palvelusuunnitelma yhdessä vammaisen ja hänen huoltajiensa tai lähiomaisten kanssa sekä erilaisten viranomaistahojen kanssa. Palvelusuunnitelman lähtökohtana on asiakkaan palvelutarpeet.

Kunnalla on järjestämisvelvollisuus vaikeavammaisten palveluihin ja tukitoimiin.

  • Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu
  • Vaikeavammaisten asunnonmuutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  • Henkilökohtainen apu
  • Palveluasuminen
  • Vaikeavammaisten päivätoiminta


Muita palveluita ja tukitoimia myönnetään niihin varattujen määrärahojen puitteissa

  • Avustus päivittäisistä toiminnoista selviytymisessä tarvittavien koneet ja laitteet
  • Sopeutumisvalmennus
  • Ylimääräiset vaatekustannukset ja muut erityiskustannukset
  • Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu


Lisätietoja antaa vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä:
Sosiaalityöntekijä
Puhelinaika ma - pe klo 9.30-10.30, vaihde (06) 221 6200