Perhetyö


Perhetyö tukee lapsiperheiden arkea. Perhetyö on muutokseen tavoittelevaa auttamistyötä yhdessä perheen kanssa. Perhetyötä tehdään lastensuojelun avohuollon tukitoimena.

Työssä otetaan huomioon kunkin perheenjäsenen käsitys oman perheen tilanteesta. Pyrkimyksenä on auttaa perhettä kokonaisuutena, mutta työssä pyritään myös vastaamaan perheenjäsenten yksilöllisiin tarpeisiin tavalla, joka palvelee perhettä kokonaisuutena.

Perhetyö tarjoaa:

  • tukea ja ohjausta lapsiperheille
  • tukea vanhemmuuteen
  • tukea vaativiin elämäntilanteisiin
  • ohjausta, neuvoa ja tukea arkielämän askareisiin
  • neuvoa kasvatusasioihin
  • tukea perheen yhteispeliin

Perhetyö koostuu ehkäisevästä perhetyöstä ja lastensuojelun perhetyöstä. Ehkäisevä perhetyö tukee ja vahvistaa perheen hyvinvointia eri elämäntilanteissa. Lastensuojelun perhetyöhön ryhdytään sosiaalityöntekijän aloitteesta.

Tavoitteena on vahvistaa vanhemmuutta ja tukea rajojen asettamista ja välittää huolenpitoa. Lapsia rohkaistaan toimimaan ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Perhetyöllä pyritään vähentämään perheen sisäisten ongelmien heijastumista lasten ja nuorten elämään.