Lastenvalvonta

Lastenvalvoja
Lastenvalvoja Anette Hakala puh. 06 221 6221

Lastenvalvojan toimintaan kuuluvat isyysasiat, elatusasiat sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat asiat.

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, äiti on automaattisesti lapsen huoltaja. Jos molemmat vanhemmat haluavat olla huoltajia, toisin sanoen päättää yhdessä lasta koskevista asioista, voidaan jo isyystutkimuksen yhteydessä laatia sopimus yhteisestä huollosta, joka antaa molemmille vanhemmille oikeuden toimia lapsen huoltajana. Jos äiti lapsen syntymän jälkeen solmii avioliiton isyyden tunnustaneen miehen kanssa, molemmat vanhemmat ovat lapsen huoltajia.

Jos lapsi asuu toisen vanhemman kanssa, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia ratkaistaan ensi kädessä lapsen parasta ajatellen. Tavoitteena on turvata lapsen asema ja yhteys molempiin vanhempiin avioeron yhteydessä. Vanhemmat voivat sopia huollosta, asumisesta ja tapaamisesta lastenvalvojan vahvistettavalla sopimuksella tai sitten asia ratkaistaan tuomioistuimessa. Sopimusta kuten myös tuomioistuimen päätöstä voidaan muuttaa uudella, yhteisellä sopimuksella tai, jos uudesta sopimuksesta ei päästä yksimielisyyteen, tuomioistuimen päätöksellä.