Lastensuojelu


Lastensuojelu perustuu lastensuojelulakiin (2007/417) ja sen tehtävänä on turvata lapsen oikeus esim. turvalliseen ja eheään kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen, erityiseen suojeluun ja huoltoon lapsen omien yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Lastensuojelun tarkoituksena on taata lapsen oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa. Tavoitteena on tukea lasta sen omassa kasvuympäristössään. Jos lapsen elinolot jostain syystä vaarantuvat, lapselle on taattava mahdollisimman hyvä huolto kodin ulkopuolella. Lastensuojelu voidaan jakaa ehkäiseviin toimiin, avohuollon tukitoimiin ja sijaishuoltoon.

Kuka tahansa voi tehdä lastensuojeluilmoituksen tai ottaa yhteyttä kunnan lastensuojeluun, mikäli hän on huolissaan lapsen hyvinvoinnista. Jos viranomainen tai muu ammattihenkilö on huolissaan lapsesta, hänen on välittömästi tehtävä lastensuojeluilmoitus. Yksityishenkilöt voivat tehdä ilmoituksen nimettömänä.

Kaikki kuntalaiset voivat tehdä lastensuojeluilmoituksen lapsesta tai nuoresta, joka on avun tarpeessa, soittamalla sosiaalityöntekijöille arkisin klo 9:30 – 10:30, puh. 06 221 6200 tai perhepalvelujen johtaja Anette Hakalalle puh. 06 221 6221.